Tin nổi bật Tin nổi bật

Tin của Quận Tin của Quận

Tin chính của Phường Tin chính của Phường

Đại hội Đại biểu MTTQ phường Phú Diễn nhiệm kỳ 2019 - 2024

(BTLP) Trong 02 ngày 21-22/01/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Phú Diễn tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường Phú Diễn lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Hội nghị có đồng chí Văn Thúy Hoa -...
Xem tất cả

Đại hội Đại biểu MTTQ phường Phú Diễn nhiệm kỳ 2019 - 2024

(BTLP) Trong 02 ngày 21-22/01/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Phú Diễn tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường Phú Diễn lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Hội nghị có đồng chí Văn Thúy Hoa -...
Xem tất cả

Tin Video Tin Video

Không có video nào
Xem tất cả

Bản tin phát thanh Bản tin phát thanh

Không tìm thấy video nào